Vivento bistår med digitaliseringsstrategi for norske kommuner

Dersom ordet digitalisering fortsatt er et vagt begrep for deg, eller dere lurer på hvordan man skal utnytte digitale ressurser for å få mer effektiv drift og frigjøring av ressurser til tjenesteproduksjon, har vi sikkert mye spennende å snakke om.

Vivento bistår kommuner med å forberede strategien og hjelper til å legge saken frem for politisk behandling.

Viventos fremgangsmåte:

Vivento vil utarbeide en sluttrapport som beskriver dagens situasjon, fremtidig behov og anbefale tiltak for at kommunen på best mulig måte kan møte sine behov for digitalisering.

Vi vil belyse områder som organisering, bemanning, kompetansekrav og utstyr/infrastrukturbehov og anbefale hvilke tjenester kommunen skal vurdere.

I enkelte tilfeller vil vi også kunne evaluere grunnlag for å konkurranseutsette hele eller deler av IKT-driften, eller vurdere mulige interkommunale samarbeid.

Sentralt i prosessen er å besvare de strategiske spørsmålene:

  • Hvor står vi i dag? – Nå-analysen
  • Hvor ønsker vi å være i fremtiden? – Mål-analyse
  • Hvordan skal vi komme dit? – Strategi

Kom du ikke i kontakt med oss på Digitaliseringskonferansen 2014, ta gjerne kontakt med oss på kontakt@vivento.no

Les mer om konferansen på deres hjemmedside. 

Rull til toppen