Vivento er Gaselle-bedrift 2013!

Det er en glede å melde at Dagens Næringsliv, med sine samarbeidspartnere, har for tredje året på rad kåret Vivento til én av årets Gaselle-bedrifter.

Inspirert av gaselleantilopens spenst og hurtighet har Dagens Næringslivs årlige kåring av gaseller blitt et begrep for hurtigvoksende bedrifter.

Gaselle 2013For å få status som gaselle må bedriften de siste fire årene:

  • vise omsetning på over én million kroner
  • levert godkjente regnskap
  • minimum doblet omsetningen
  • oppnådd positivt samlet driftsresultat
  • være organisert som aksjeselskap

Vivento er både stolte og glade for utmerkelsen, og ønsker i denne anledningen å rette en takk alle våre kunder, ansatte og samarbeidspartnere.

Dagens Næringsliv sier følgende om bedrifter som oppnår gaselle-status:

”En Gaselle-bedrift har en ekstrem vekst. Svært få av landets bedrifter klarer å bli gaseller. Det er i det alt vesentligste små og mellomstore bedrifter som blir utrop som  gaselle-bedrifter, og disse bedriftene har en voldsom betydning for norsk økonomi. Blant annet står de for en stor del av den samlede sysselsettingsveksten i norsk næringsliv, og også for en stor del av omsetningsøkningen.”

Rull til toppen