Vivento er miljøsertifisert

Tidligere i år styrket vi vårt miljøarbeid. Kristina Marcelius Hjulstad ble utnevnt til miljø- og bærekraftsansvarlig, og endringer i bedriften ble gjort. Nå er første mål for miljøarbeidet oppnådd. Vivento er, gjennom Miljøfyrtårn, en miljøsertifisert bedrift.

Miljø og bærekraftig utvikling er viktig for oss i Vivento, derfor har vi styrket vårt miljøarbeid. Kristina Marcelius Hjulstad er utnevnt til miljø- og bærekraftsansvarlig og leder arbeidet. Første mål i vårt miljøarbeid var å bli en miljøsertifisert bedrift – nå er målet oppnådd.

– Vi må ta utfordringene på alvor
Administrerende direktør i Vivento, Rune Hjortdahl, er strålende fornøyd med miljøarbeidet som er satt i gang, og den oppnådde sertifiseringen.

– Dette er noe vi er stolte av. Vår miljø- og bærekraftsansvarlig, Kristina Marcelius Hjulstad, har levert til 20 i stil på sin første oppgave, forteller Rune.

Videre forteller han at Vivento er en bedrift som tar utfordringene samfunnet står ovenfor på alvor, og som jobber mot FNs bærekraftsmål.

– Vi må ta utfordringene på alvor. Vi har et samfunnsansvar, og ønsker å etterlate oss så lite fotavtrykk som mulig. Miljøsertifiseringen var et viktig skritt i miljøarbeidet, sier Rune.

Pådriveren
Det var vår miljø- og bærekraftsansvarlige, Kristina, som har vært pådriveren for å muliggjøre sertifiseringen. Hun er glad for at det er rettet et større fokus på miljø og bærekraftig utvikling i Vivento.

– Vivento tar miljø og samfunnsansvar på alvor og miljøsertifiseringen er et bevis på at vi kontinuerlig jobber med å forbedre og dokumentere vår miljøinnsats innenfor flere områder, forteller Kristina.

Hun fortelle videre at miljø og bærekraftig utvikling er og blir, et viktig tema for oss og våre samarbeidspartnere. Nå er hun klar for nye prosjekter.

– Jeg er stolt av hva vi har fått til så langt. Nå gleder jeg meg til å ta fatt på nye prosjekter, avslutter Kristina.

Rull til toppen