Vivento søker etter flere erfarne prosjektledere

Vivento er et norsk rådgivingsselskap med et sterkt og attraktivt faglig miljø. Vi har bred kunnskap og erfaring innen digital omstilling. Vi bidrar med å modernisere store private og offentlige virksomheter i prosjekter som har en betydning for landet og deg som innbygger. Selskapet har i dag over 60 ansatte og er i sterk vekst.

Bli kjent med Vivento

Vivento opplever stor etterspørsel fra kunder etter erfarne prosjektledere. Som prosjektleder i Vivento vil du bli del av at spennende og sosialt miljø, og få lede spennende prosjekter hos store offentlige og private oppdragsgivere som bidrar til å endre samfunnet vi lever i. 

Vi søker etter prosjektledere med erfaring fra eksempelvis:

 • Digitaliseringsprosjekter
 • Utviklingsprosjekter
 • Innføringsprosjekter
 • IT-prosjekter
 • Omstillingsprosjekter
 • Analyse- og utredningsprosjekter

Som prosjektleder tror vi du har solid kunnskap innenfor ett eller flere av disse områdene:

 • Programledelse
 • Porteføljeledelse
 • Endringsledelse
 • Estimering
 • Risikostyring
 • Gevinstrealisering
 • Metodeutvikling

Hvordan er det å jobbe i Vivento?

Vi arbeider med fagområder i rivende utvikling hver eneste dag. Engasjementet innenfor alle områder av digital omstilling er stort. Vi er opptatt av at du skal ha trygghet til å utføre jobben på best mulig måte.

Du trenes og sertifiseres innen dine fagområder, får oppdrag som passer din utvikling og du jobber med konsulenter du alltid lærer mer av. Selv om du ofte arbeider hos dine kunder så samles vi jevnlig for faglig utveksling og sosialt samvær.

Alle ansatte har en personlig utviklingsplan og personlige utviklingssamtaler gjennomføres fra to til seks ganger pr år avhengig av plan og behov. Din trivsel er viktig for oss og vi legger vekt på at ansatte har en god balanse mellom privatliv og arbeidsliv. 

KVALIFIKASJONSKRAV:
 • Teknisk eller merkantil utdanning på høgskole- eller universitetsnivå, fortrinnsvis mastergrad
 • Lang og relevant arbeidserfaring kan veie opp for manglende utdanning
 • Minimum fem års erfaring som prosjektleder i større virksomheter og prosjekter
 • God forståelse digitalisering og teknologi
 • Svært gode kunnskaper i norsk, både muntlig og skriftlig
DET ER I TILLEGG EN FORDEL OM DU HAR:
 • Sertifisering som prosjektleder, fortrinnsvis Prince2 og/eller Prince2 Agile
 • Erfaring med DIFIs Prosjektveiviser og andre prosjektstyringsmetodikker fra offentlig sektor
 • Erfaring med metodikk for gevinstrealisering og risikostyring
 • Erfaring fra digitaliseringsprosjekter i offentlig sektor er en fordel, men ikke et krav
PERSONLIGE EGENSKAPER:
 • Strukturert
 • Meget gode analytiske egenskaper
 • Gode samarbeidsevner
 • Evne til å ta initiativ og sikre gjennomføring
 • Løsningsorientert og fleksibel
 • Evne til å forankre og drive fram endringer
VIVENTO TILBYR:
 • Et faglig godt arbeidsmiljø med dyktige kunnskapsmedarbeidere
 • Spennende, utfordrende og utviklende oppdrag hos store virksomheter
 • En anledning til å ta del i videreutviklingen av et norskeid rådgivende konsulentselskap i sterk vekst.
 • Tung kompetanseutvikling gjennom kurs og sertifiseringer på relevante metoder innen våre tjenesteområder.
 • Faglig oppdatering gjennom deltagelse på kurs og konferanser
 • Sosialt godt miljø hvor vi møtes jevnlig for faglig oppdatering og for sosial omgang
 • En konkurransedyktig fast lønn
 • En bonusordning etter en modell som gir deg 100% uttelling innenfor normal arbeidstid og som gir deg eierskap til egen inntjening
 • Meget gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Noe reisevirksomhet i Norge må påregnes

Du trenes og sertifiseres innen dine fagområder, får oppdrag som passer din utvikling og du jobber med konsulenter du alltid lærer mer av.

Er du interessert, ta kontakt med:

Ivar Eckhoff
Personalsjef

+47 982 55 020
ivar.eckhoff@vivento.no

Flere ledige stillinger